Kliendile

Heidelberg Materials Betoon AS-i missiooni aluseks on arusaam, et parimad tulemused saavutatakse ettevõtte ja kliendi sujuva koostööna. Betoonitööde eduka tulemuse eelduseks on võimalikult täpne info planeeritava betoonivalu kohta. Sellepärast on meile alati oluline teada saada mida, kus, kuidas ja millistel tingimustel betoneeritakse. Kõik see võimaldab minimeerida riske ja olla koostöös edukas.

Viimased aastad on Heidelberg Materials Betoon AS-i meeskond arendanud ja lihvinud täiuslikumaks digitaalse saatelehe süsteemi. Süsteem on välja töötatud nii, et see hõlmaks kogu tarneprotsessi kliendi tellimuse esitamisest kuni tarne lõpuleviimiseni, hõlmates ka automaatselt genereeritud tellimuse info saatmist kliendile. 

Meil on hea meel, et saame näidata kuidas see süsteem saab Sinu elu mõnevõrra lihtsamaks, selgemaks ja turvalisemaks muuta betooni tellimisel selle video abil: 

Digitaalne saatelehe süsteem


Tellimine

Tallinn ja Harjumaa, Saaremaa, Hiiumaa

Pärnu, Kesk-Eesti, 
Lääne- ja Ida-Virumaa

Mob: (+372) 511 1801
 Tel: (+372) 620 9625
E-post: tellimine@betoon.ee

Mob: (+372) 5098410
E-post: tellimine@betoon.ee

NB! Betooni vastuvõtuks objektil on kohustuslik esitatada Lepingus või Tellimuses volitatud isiku nimi ja telefoninumber. Kontaktisiku mobiiltelefonfonile saadetakse vastuvõtu kinnitamiseks PIN kood, millega peale töö lõppu objektil tarne kinnitatakse. Kontaktisik, kellele PIN kood saadeti, vastutab isiklikult tarne kinnitamise eest ning esitatud andmed vaidlustamisele ei kuulu.
Tellimuse vormistamiseks leiate tellimislehe paremalt.

Müük

Heidelberg Materials Betoon AS-i müügimeeskonna peamiseks eesmärgiks on tagada ladus ja kiire müügiprotsess. Seega on oluline, et infovahetus sujuks tõrgeteta ning annaks piisavalt infot planeeritava betoonivalu kohta. Nii saame luua eeldused parima lõpptulemuse saavutamiseks.

Aigo Toompalu Müügijuht
Mob: (+372) 509 7377 E-post: myyk@betoon.ee
Tarnetingimused

Tellimine 

Tellimus tuleb esitada e-kirjana või Ostja ja Müüja kokkuleppel suuliselt hiljemalt valule eeneval tööpäeval kell 12.00. Tellimuses tuleb näidata: Ostja nimi ja telefon, objekt, tarne maht, soovitav tarneaeg ja koht, tarne intervall, betooni klass, täitematerjal, erinõuded betoonile, pumpamise vajadus, pumpamise kaugus jne - kogu informatsioon, mis on tellimuse täitmiseks vajalik. Tellimus, mis toimub nädalavahetusel, peab olema ette tellitud hiljemalt nädalavahetusele eelneval neljapäeval. 

Betooni transport ja pumpamine

Betooni transpordil objektile on Ostja kohustatud tagama takistusteta ja ohutu juurdepääsutee mahalaadimiskohale. Ostja vastutab transpordiga seotud töölubade ja vajaliku liikluskorralduse eest. 

Betooni vastuvõtt

Betooni vastuvõtuks on kohustuslik volitatud isiku nimel toodud telefoninumbri olemasolu objektil, mis on esitatud Lepingus või Tellimuses, sest betooni vastuvõtt kinnitatakse PIN koodiga, mis saadetakse antud mobiiltelefoni numbrile. Vastasel juhul loetakse Tellimus täidetuks ja esitatud andmed vaidlustamisele ei kuulu.

Ostja kohustub betooni vastuvõtmisel kontrollima betooni saatelehelt selle vastavust tellimusele: betooni klassi, kogust, erinõudeid jne. Betoonis silmaga märgatavast või teistest kontrollidest selguvast vigadest tuleb Müüjat teavitada koheselt. 

Maksetingimused 

Kui poolte vahel puudub vastav kokkulepe, siis müüb Müüja Ostjale kaupa ja teenuseid vastavalt kehtivale hinnakirjale. Müüjal on õigus nõuda ettemaksu tasumist. Müüjal on õigus peatada Ostjale müümine kui krediidilimiit on ületatud.

Täpsemad tarnetingimused leiate paremalt.