Tehnika

Heidelberg Materials Betoon AS on täna suurima tehnikapargiga betoonitootja Eestis. Kuues betoonitehases on hooajal liikuvat tehnikat töös kuni 65 masinat. Moodsas autopargis on olemas kõik erinevad masinad ning seadmed, mida on vaja betooni transportimiseks või pumpamiseks. Olemasoleva tehnika hulgast leiab klient endale vajadusel nii suure betoonipumba kui ka väikese segurauto. Betoonitehaste hea üle-eestiline paigutus ning mitmekesine masinapark, võimaldavad pakkuda alati konkurentsivõimelist terviklahendust.

Transport

Betooni transport toimub segurautode ehk mikseritega. Betoonisegurautod on kolme- või neljateljelised mahtuvusega 5-7m3.

Segurautode laius koos peeglitega võib ulatuda 3 meetrini, kõrgus 3,9-4, pikkus kuni 10 meetrini. Mikserite kogukaal on kuni 32 tonni. Nende mõõtude ning massidega peab ligipääsude planeerimisel ehitusobjektidel arvestama. Samuti tuleb betoonitarnete planeerimisel arvestada teedel kehtivate piirangutega. Kui objekti ligipääsuteel on massipiirang, on tellija kohustatud kohalikust omavalitsusest vastavad load taotlema. Sama ettevalmistuse korraldamine on vajalik ka teede osalisel või täielikul sulgemisel. Tingimuste mittetäitmisel tekkinud kulud tuleb tellijal hüvitada.

Tavalise segurauto puhul saab betooni paigaldada kuni 4 meetri kaugusele ning maksimaalselt 1,5 meetri kõrgusele, hüdrorenniga ulatub betooni paigalduskaugus segurautost kuni 8 meetri kaugusele.

Hinnakiri 1.02.2022

PDF, 495.45 KB

Pumpamine

Betoon pumbatakse juhul, kui selle paigaldamine tavalise segurautoga osutub keeruliseks. Pumba kasutamine betoneerimistöödel kiirendab valuprotsessi tunduvalt ning samas väheneb tööjõukulu.

Betooni pumpamiseks on võimalus kasutada kas spetsiaalset autobetoonipumpa või segurautot, mis on varustatud betoonipumbaga.
Pumi ehk betoonipumbaga varustatud segurautot kasutatakse tavaliselt väiksemamahulistel pumpamistöödel ning ehitusobjektidel, kuhu autobetoonipumbad koos segurautodega ei mahu. Tema eeliseks võrreldes autobetoonipumbaga on mobiilsus, transpordib betooni ehitusobjektile ning teostab pumpamise. Iseseisvalt transporditav betoonimaht on maksimaalselt 5m3, kuid alati on võimalik segurautodega betooni ehituobjektile juurde transportida.

Pumisid on otstarbekas kasutada betoneerimistöödel mahuga kuni 30 m3. Suuremamahulistel betoneerimistöödel ning juhul kui pumi mast jääb lühikeseks, kasutatakse autobetoonipumpa. Betoonipump ise betooni ei transpordi vaid pumpab betooni mida on ehtusobjektile transportinud segurautod. Pumpamise kõrgus võib siin ulatuda 42 meetri kõrgusele ning tunnitootlikus 100 m3-ni.

Paigalduskaugustel kuhu betoonipumba või pumi mast ei ulatu, saab kasutada toruliini. Toruliin on metalltorudest või kummivoolikutest kokku pandud trass, mida mööda on võimalik betooni pumbata kuni 300 meetri kaugusele või 150 meetri kõrgusele.

Enne pumpamistööde alustamist palume tutvuda pumpamise üldiste reeglitega.

Pumba graafik.

Massid ja gabariidid.