Joonistuskonkurss "Ohutu ja turvaline töötamine"

Heidelberg Materialsi rahvusvahelise ohutusnädala raames korraldas Heidelberg Materials Betoon AS oma meeskonnaliikmete lastele joonistuskonkurssi teemal „Ohutu ja turvaline töötamine“. Konkurssile oodati joonistusi, millel lapsed kujutasid oma vanemate igapäevatööd Heidelberg Materials Betoon AS-is läbi oma silmade.

Konkurssi eesmärgiks oli panna nii ettevõtte töötajaid kui ka nende lapsi mõtlema ohutusest tööl ja sellest, miks on vaja ohutusnõuetest kinni pidada.

Konkurssil osalemine oli jaotatud kolme vanusegruppi ja siin saate laste loomingut ning mõtteid nende töödena ka vaadata.