Betoonisegu kasutusjuhend

 • Enne segu mahalaadimise algust tuleb kontrollida saatelehte, kas tarnitud betoonisegu vastab tellitule.
 • Betoonisegu tuleb maha laadida võimalikult kiiresti, kuna tsement hakkab teatud aja möödudes tarduma ning kivinev segu ei ole enam paigaldatav.
 • Betoonisegu kasutusaeg sõltub segu temperatuurist, õhutemperatuurist ja ilmastikuoludest. Suvisel ajal on segu kasutusaeg ligikaudu 2 tundi, talvisel perioodil aga ligikaudu 3 tundi või kauem.
 • Betoonisegu peab paigaldamisel tihendama. Meeles tuleb pidada seda, et üleliigne vibreerimine rikub betooni.
 • Paigaldamisel ei tohiks segu langemiskõrgus olla suurem kui 1 meeter, kõrgelt langemisel betoonisegu kihistub.
 • Soojal perioodil tuleb värskelt valatud betooni kaitsta väljakuivamise eest. Betoonipind tuleb katta kas ehituskilega, järelhooldusainega või kasta pidevalt veega.
 • Järelhoolduse teostamine aitab vähendada pragude tekke võimalust. Samas suurendab see betoonipinna tugevust ja vastupanuvõimet keskkonna mõjudele.
 • Talvistes tingimustes tuleb betoonivorm soojustada ja värskelt paigaldatud betooni sobival viisil soojendada, et vältida betooni külmumist ning tagada normaale kivinemise kiirus.
 • Betooni läbikülmumine enne survetugevuse 5…7 MPa saavutamist vähendab tunduvalt betooni lõplikku tugevust, seades ohtu konstruktsiooni püsivuse.
 • Vee lisamine ehitusobjektil on keelatud – lisavesi vähendab betooni tugevust ja vastupidavust keskkonna mõjudele.
 • Betooniseguga töötamisel tuleb järgita tööohutusnõudeid. Kanda kogu keha katvaid tööriideid ning sobilikke isikukaitsevahendeid. Betoonisegu sattumisel nahale tuleb see kohe veega maha loputada. Segu pritsmete silma sattumisel tuleb silma loputada põhjalikult puhta veega, vajadusel pöörduda silmaarsti poole.

Katsekehade valmistamine ehitusplatsil ehitaja poolt

Betooni survetugevuse määramiseks võetavad katsekehad on soovituslikult kuubikud mõõtmetega 150x150x150 mm, mille küljed on paralleelsed ja siledad. Katsekehade vormid peavad olema valmistatud vett mitteimavast materjalist. Kasutada tuleb spetsiaalselt selleks otstarbeks toodetud vorme. Betooni proov võetakse ühtlase koostisega betoonisegust. Kuupide vormid täidetakse vähemalt kahes kihis, igat kihti tihendatakse korralikult. Katsekehad ei tohi külmuda ega välja kuivada.

Betooni standardijärgse tugevusklassi hindamiseks tuleb katsekehi hoida vees või niiskes >95% Rh, temperatuuril +20ºC +/-2ºC kuni 28 ööpäeva. Hoides katsekehi mittestandardsetes tingimustes, näiteks konstruktsiooniga samades tingimustes, võivad katsetulemused 28 päeva vanuses oluliselt erineda sellest, mida saavutatakse standardi järgsetes hoiutingimustes.