Betooni survetugevus- ja konsistentsiklassid

Betoonid liigitatakse suvetugevuse alusel klassideks. Liigitada võib nii 150 mm läbimõõduga 300 mm kõrguste silindrite 28-päevase normsurvetugevuse fck,cyl või 150 mm küljepikkusega kuupide 28-päevase normsurvetugevuse fck,cube alusel. Survetugevusklassi tähise  „C” korral, tähistab murrujoone ees olev arv silindrilist survetugevus ja murrujoone taga olev arv kuubikulist survetugevust. Eestis määratakse betooni survetugevus valdavalt kuubikuliste katsekehade katsetamise teel, ning räägitakse “kuubikulisest” survetugevusest.

Tava- ja raskebetooni survetugevusklassid standardi EVS-EN 206 alusel

Survetugevusklass

Silindriliste katsekehade minimaalne normsurvetugevus
fck,cyl
N/mm2

Kuubiliste katsekehade minimaalne
normsurvetugevus

fck,cube
N/mm2

C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60
C55/67 55 67

Betoonisegu konsistents ehk töödeldavus 

Betooni konsistentsi mõõdetakse tavaliselt koonuse vajumi hindamisega ja tähistatakse klassidega S1 kuni S5. Kui on vaja määrata betooni konsistentsi, tuleb seda teha betooni kasutamise ajal või kaubabetooni puhul tarnimisel standardi EVS-EN 12350-2 kohaselt.

Betoonisegu vajumiklassid standardi EVS-EN 206 alusel

Klass

Koonuse vajum, mm

S1 10 kuni 40
S2 50 kuni 90
S3 100 kuni 150
S4 160 kuni 210
S5 220