Toodang ja standardid

Heidelberg Materials Betoon AS-i kaubabetooni tootmine põhineb ettevõtte laboratooriumis välja töötatud betoonisegu retseptidel. Retsepte on jooksvalt käigus üle 150. Tootmise käigus korntrollitkase betooni ja betoonisegu vastavust standardi EVS-EN 206 "BETOON Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus" nõuetele. Betooni külmakindlust katsetatakse vastavalt standardi EVS 814 "Normaalbetooni külmakind­lus: määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid" kohaselt.

Omades kaasaegset betoonilaborit ja tehaste sisseseadet, oleme suutelised välja töötama ja tootmises juurutama ka komplitseeritud koostisega betoone. Kõik Heidelberg Materials Betoon AS-i betoonitehased on sertifitseeritud ning  tootmine toimub tootmisohje nõuete kohaselt. Heidelberg Materials Betoon AS-i tehastele on väljastatud tootmisohje sertifikaadid, mis on pideva järelevalve all. Sertifitseerijaks on Tallinna Sertifitseerimisasutus.