Üldreeglid tehasesse sisenemisel

Palume Teie tähelepanu territooriumi ohutusnõuete tutvustamiseks

Tehase territooriumil on kohustuslik kanda järgmisi isikukaitsevahendeid:

 1. Kõrgnähtavusega tööriided (ohutusvest)
 2. Kaitsekiiver
 3. Kaitseprillid
 4. Turvajalatsid (tehase siseruumid)
 • Territooriumil liikudes jälgi alati vastuvõtja juhiseid ja korraldusi
 • Ole tähelepanelik liiklusvahendite liikumise suhtes
 • Ole ettevaatlik, et Sa ei libiseks ega ei komistaks
 • Treppidel liikumisel hoia kinni käsipuudest
 • Ära puutu seadmeid ja elektripaigaldisi
 • Territooriumil liikumisel on telefoni kasutamine keelatud
 • Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja märgistatud kohas
 • Täida ohutusmärkidel märgitud nõudeid
 • Õnnetuse korral informeeri kohaliku tehase personali

Territooriumil kohustuslik

 

Tähelepanu!

 

Keelatud!


Päästeteenistuse number on 112.