Isikuandmete kaitse

Isikuandmete puutumatust käsitlev teade

Heidelberg Materials Betoon AS kohustub kaitsma teie isikuandmeid. Isikuandmete puutumatust käsitlev teade kirjeldab, kuidas Heidelberg Materials Betoon AS töötleb ja kasutab isikuandmeid, mis me saame teilt seoses selle veebilehega ning kuidas saate meiega ühendust võtta, kui teil on täiendavaid küsimusi seoses sellega, et me töötleme teie isikuandmeid.

Heidelberg Materials Betoon AS kogub ja talletab isikuandmeid (näiteks nimi, aadress, e-post ja telefoninumber), mida meile esitate, et saada meilt informatsiooni. Need isikuandmed aitavad Heidelberg Materials Betoon AS-il käsitleda teie teabenõuet.
Samuti kogub ja talletab Heidelberg Materials Betoon AS teie isikuandmeid, mida võite esitada (a) osana oma kontoomaniku andmetest (kohaldatavusel) ja/või (b) seoses oma päringutega toodete kohta või  toodete ostudega meie veebilehel (seal, kus selline funktsioon on saadaval).

Lisaks ülalnimetatud kasutamisele ja eesmärkidele võime teie isikuandmeid kasutada ka veebilehe haldamiseks ja parandamiseks, asutusesisestes dokumentides, statistilise analüüsi jaoks (kohaldatavusel) ning selleks, et täita teie tootetellimused ja/või võtta teiega ühendust seoses toodete müügiga ning osana kliendisuhtluse protsessidest.

Heidelberg Materials Betoon AS-i isikuandmete kogumine tugineb vajadusele läbi viia ülalnimetatud protsesse. Ulatus, milles Heidelberg Materials Betoon AS kasutab isikuandmeid veebilehe parandamiseks või statistika analüüsimiseks tuleneb andmete töötlemise aluseks olevast Heidelberg Materials Betoon AS-i õigustatud huvist selliseid parandusi ja analüüse teha.

Isikuandmeid, mida kogutakse ja talletatakse, kasutavad ainult kontserni Heidelberg Materials kuuluvad ettevõtted, välja arvatud järgmistel juhtudel, kui võime andmeid esitada kolmandatele isikutele:

  • seaduses nõutud juhtudel;
  • meie äri ostjale või potentsiaalsele tulevasele ostjale ja/või
  • Heidelberg Materialsi määratud teenuse osutajatele, kes osutavad veebilehe või selle funktsioonidega seotud teenuseid, kuid ainult ulatuses, milles see on vajalik nende teenuste osutamiseks – näiteks IT-teenuste osutaja(te)le, kes veebilehte majutavad, arendavad ja sellele tuge pakuvad.

Heidelberg Materials võtab meetmeid, et kaitsta kõiki isikuandmeid, mis on edastatud sellistele kolmandatele isikutele või mis on edastatud teistesse riikidesse, kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega ning ülaltoodud viisil.

Heidelberg Materials Betoon AS talletab isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik, et saavutada eesmärk, milleks andmeid on kogutud. See tähendab, et Heidelberg Materials Betoon AS kustutab teie isikuandmed, kui need andmed ei ole enam vajalikud päringute või meie kliendisuhte haldamiseks. Anonüümseks muudetud statistikat võib salvestada pärast seda.

Võite igal ajal nõuda oma isikuandmete parandamist või kustutamist. Palun võtke aga teatavaks, et kustutamine võib tähendada, et Heidelberg Materials Betoon AS ei saa käsitleda päringuid ega tellimusi. Lisaks on teil õigus nõuda oma isikuandmete koopiat meie dokumentidest. Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kasutamise piiramist (näiteks, kui teie arvates on andmed ebaõiged) või oma isikuandmete kasutamise lõpetamist (näiteks seoses andmete kasutamisega Heidelberg Materials Betoon AS-i veebilehe parandamiseks). Teil on õigus saada oma töödeldud isikuandmeid, mida kasutatakse tellimuse käsitlemiseks või meie kliendisuhte haldamiseks, masinloetavas vormis ning teil on õigus edastada oma isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolekust igal ajal loobuda. Nõusolekust loobumine ei mõjuta enne teie nõusolekust loobumist teostatud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

Heidelberg Materials Betoon AS, äriregistri koodiga 10940336, vastutab teie isikuandmete töötlemise eest ning taotlus teostada oma õiguseid ülaltoodud viisil tuleks adresseerida Heidelberg Materials Betoon AS-ile, Peterburi tee 75, 13816 Tallinn ümbrikus, millel on märge „Attn: Data Protection Line Manager“.

Kui teil on kaebusi seoses sellega, et Heidelberg Materials Betoon AS töötleb teie isikuandmeid, on teil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile.

Küpsiste kasutamise poliitika