HC Betoon on nüüd Heidelberg Materials

Sügisel teatas HeidelbergCement Group, et läheb üle uuele kaubamärgile Heidelberg Materials. Jätkame uue kaubamärgi ülemaailmset kasutuselevõttu, sealhulgas Eesti tütarettevõtetes. Seoses sellega täpsustab ettevõte ka oma senist kliimastrateegiat.

Uuele kaubamärgile üleminekust tulenevalt saab ettevõtte HC Betoon AS uueks nimeks Heidelberg Materials Betoon AS.

Uus nimi väljendab organisatsiooni kogu tootevalikut, mis hõlmab Põhjamaades peale tsemendi ka betooni, killustikku ning teras- ja betoonkarkasside ehitamist ja paigaldamist.

Kõigi kontserni ettevõtete ja 51 000 töötaja koondamine ühe kaubamärgi alla on samm kogu kontsernis algatatud muudatuste suunas, et pakkuda väiksema kliimamõjuga tooteid, teenuseid ja lahendusi ning edendada seeläbi pikaajalist jätkusuutlikku ehitust.

Tänu sellele, et kogu kontsern tegutseb ühise nime all, saame veelgi paremini keskenduda ühisele eesmärgile: vähendada CO₂ heitkoguseid oma tegevuses, pöörates seejuures tähelepanu ka tarnijate ja klientide tekitatud heitkogustele.

Heidelberg Materials võtab edu saavutamiseks sihikule järgmised põhiteemad:
-    üleminek bioenergia tootmisele ja transportimisele;
-    elektrifitseerimine ja energiatõhusus;
-    ressursisäästlikum tootmine ja toodete kasutamine;
-    süsiniku kogumine ja säilitamine tsemenditootmises;
-    kliima prioriseerimine hanketegevuses ja partnerlussuhetes klientidega.

CO₂ heidet vähendavate toodete väljatöötamine ja energiatõhususe parandamine on ka praegu oluline osa ettevõtte tegevusest kliimamõjude vähendamiseks seoses kaubabetooni tootmisega Eestis.
 

Tere tulemast, tulevik!

Tere tulemast, tulevik!